Privacy Policy voor Bezoekers

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de websites nta-solutions.com, nta-solutions.eu of nta-solutions.nl bezoekt.

Beheer

De websites nta-solutions.com, nta-solutions.eu en nta-solutions.nl staan onder beheer van NTA Solutions.
De contactgegevens zijn te vinden op  Contact

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan nta-solutions.com worden door de Internet Service Provider bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

NTA Solutions zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

NTA Solutions kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan NTA Solutions denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies

NTA Solutions maakt geen gebruik van cookies.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij NTA Solutions. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid "Beheer" van deze Privacy Policy.

Disclaimer

NTA Solutions is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Naar boven

Privacy Policy voor Klanten

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij NTA Solutions.

Gegevens die door de klant verstrekt worden

NTA Solutions kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de bestelling.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan NTA Solutions denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan NTA Solutions zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan NTA Solutions verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. NTA Solutions kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door NTA Solutions voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Naar boven